František Hrubín - Jobova noc (úryvek)

/Třetí zpěv - úryvek/

Na kraji pohrom, v srdci dálek

se česká země ocitá,

odlivem požárů a válek

zapomenutá ulita,

v níž hukot úzkosti je stlačen.

V deštích tu úzkost pije z mračen,

z modrého nebe stáčí jas

a míchá zlaté víno s temným.

Děvčátko pod chodidlem jemným

stejně ji cítí v ten zlý čas,

jako ji voják hledě stranou

cítí pod botou okovanou.

 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Obraze rámu prastarého,

kolikrát vytrhli tě z něho,

že oprýskaly barvy tvé

až po tmu hrobů. A v den slavný

znovu pro zraky žárlivé

napjal tě rámař starodávný.

 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

 

A v opuštěných domovech

zimou se na zdích sráží dech,

dech dávno mrtvých i těch živých,

jež vichr z krajin loupeživých

tak vyvracet zná v kořenech,

že ve světnicích rodných praská

podlaha, po níž přešla láska,

podlaha, kterou drhne vztek.

Co rakví a co kolébek

zvážila spravedlivou měrou!

Kolébka - rakev. Ale kterou

nalezne lehčí tento věk?

 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Opánku tvrdě uchozený,

v úvozu nebes pohozený,

ty nejsi ztracen poprvé.

Kolikrát vlast, když tma ji štvala,

řeménky řek si rozvázala

a bosa šlápla do krve!

 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

 

V dálce se sype ruský sníh

a světlem rozestírá lásku

na spící tváře dětí svých

jak na jablíčku v seně vlásků,

a zatím už se chystá běs

vyvrátit vsi a města všecka,

zabíjet ženy, rdousit děcka,

žrát ruské pluhy jako rez,

zabíjet děcka, rdousit ženy

a v jeho rukou česká zem

jak buben černě potažený

duní pod zpupným obrazem.

 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Ty malbo rámu prastarého,

kolikrát vytrhli tě z něho,

že oprýskaly barvy tvé

až po tmu hrobů. A v den slavný

znovu pro zraky žárlivé

napjal tě rámař starodávný.

 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!