Postavy knihy

 • Kopčem – hlavní hrdina ve věku 10 až 12 let
 • Mamutík – dospělý lovec, který se stane díky své statečnosti náčelníkem tlupy
 • Veverčák – vrstevník a kamarád Kopčema
 • Žabka – vrstevnice Kopčema a Veverčáka
 • Kukačka - vrstevnice a kamarádka Žabky
 • Houžňák – lovec, který se stane náčelníkem, ale pozbude funkce kvůli své zbabělosti
 • Huňáč – starší lovec, výborný stopař
 • Rváč – statečný, ale krutý a zlomyslný lovec, který by se rád stal náčelníkem
 • Zajíc – jeden z lovců, přítel Huňáče
 • Sova – mladý lovec, přítel Kopčema a Veverčáka
 • Ognoš – mladý lovec, přítel Kopčema, Sovy a Veverčáka
 • Ukmas – jeden ze statečných lovců
 • Vlčí dráp – jeden z lovců, přítel Mamutíka
 • Ďarga – Žena Mamutíka, kterou dostal od tlupy, se kterou se spojili poté, co se stal jejím náčelníkem
 • Džgan – jeden z lovců
 • Niana - matka Kopčema, která ovšem zahynula při lovu bizonů v napůl vyschlé Dyji, protože ji zavalil bizon, kterého lovci ulovili
 • Nian - pravděpodobný otec Kopčema a manžel Niany. Když zahynula, uloupil kdesi v cizí tlupě Ščektu. Cizí tlupa na ně ale pak při lovu mamutů zaútočila a Nian byl zabit.
 • Kluch -lovec