Městské muzeum Štramberk

Městský řadový dům (č. p. 31) se štítovou orientací směrem do náměstí (dole na snímku) byl postaven na počátku 19. století při silném vlivu barokní architektury. Dnes zde sídlí pobočka muzea s orientací na Štramberk a okolí.

Levou polovinu městského znaku představuje erb starodávného českého rodu Benešoviců (založen v 11. století) - zavinutá stříbrná střela v červeném poli, pravou znak Moravy - stříbrná orlice v modrém štítu.
 
Muzeum ve Štramberku bylo založeno v roce 1899. Vstupní expozice muzea je věnována přírodě Štramberska, geologii, paleontologii a prehistorii. Objevují se zde nálezy zkamenělin z jurského vápence, pocházející z lomu z nedalekého vrchu Kotouč. Pozoruhodným exponátem je zde duplikát slavné čelisti neandrtálského člověka, nalezené ve známé jeskyni Šipka. Expozice historie a národopisu města dokládá vývoj Štramberka od jeho založení v roce 1359 a zdejší materiální a lidovou kulturu, včetně zařízení tzv. selské jizby. Sbírky muzea připomínají také dr. Adolfa Hrstku a další významné osobnosti města a jeho okolí.

Je to pobočka Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně; nachází se v městě Štramberk. V jednopatrovém měšťanském domě je vystavena geologicko-paleontologická a přírodovědná expozice s unikátními druhohorními zkamenělinami z nedalekého vápencového kopce Kotouče, se vzácnými rostlinami a živočichy, vázanými na štramberské vápence. Vystaveny jsou také archeologické nálezy pozůstatků neandertálského člověka z Kotouče (s jeskyní Šipka), včetně objevů archeologa prof. K. J. Mašky. Další část expozice přibližuje národopis, historii a kulturu městečka od konce 13. stol. do současnosti. Štramberk je městskou památkovou rezervací s dochovanými roubenými dřevěnými domy karpatského typu a s pozůstatkem středověkého hradu s válcovitou věží Trúbou.

Městské muzeum ve Štramberku

Štramberk – Moravský betlém = Stálá expozice z dějin prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie a etnografie města Štramberka

Hotel Šipka s kašnou na náměstí, vzadu Trúba

Zdroj: Wikipedie a Infocentrum Štramberk