Má dvě a správně mu visí!

Ať tak či tak, na tento nelichotivý skandál se jako památka zachoval zvláštní rituál. Až do 15. století bylo nově zvoleným papežům pohmatem prověřováno mužství! Před shromážděnými kardinály byl nešťastník usazen na speciálně upravenou židli. Měla tvar podkovy a nápadně připomínala dnešní gynekologické křeslo. Jeden z přítomných mužů poklekl a odborným pohmatem pod hábitem prozkoumal, jak to má nově zvolený papež s pohlavím. Byla-li mise úspěšná, zvolal předepsanou větu: "Duos habet et bene pendetes" = "Má dvě a správně mu visí". Uvádí se také: (Duos) testiculos habet et bene pendentes (česky: Má (dvě) varlata a správně mu visí) či zkráceně Testiculos habet (Má varlata), popřípadě pouze Habet! (Má!) je podle legendy související s legendou o papežce Janě zvolání, které následuje poté, co kardinálové ověří, že má nově nastupující papež varlata.

Zkouška mužnosti papeže Inocence X.  na začátku jeho pontifikátu (vyobrazení ze 17. století)

Dva exempláře těchto ne právě důstojných vyšetřovacích křesel se dokonce zachovaly. Jedno vlastní pařížský Louvre a druhé Vatikánské muzeum. I díky této proceduře už žádná žena na papežský stolec neproklouzla, Johanna tedy byla první a zatím i poslední papežkou v dějinách.