Co udělat pro úspěšné zvládání stresu?

Na svět jsme přišli s určitou výbavou. V průběhu dosavadního života byl tento zděděný základ doplněn o zkušenosti, vytvořily se naše vlastní způsoby chování a reagování, vybudoval se žebříček hodnot, naučili jsme se dovednostem důležitým v jednání s druhými lidmi. Toto vše do značné míry rozhoduje o tom, co pro nás představuje stresor a jak na něj budeme reagovat. Některé postupy se však můžeme naučit ještě v dospělosti.

Při řešení životních situací má rozhodující význam náš aktivní přístup k životu, naše schopnost tvrdě a usilovně bojovat vlastními silami se všemi obtížemi, se kterými se v životě setkáváme. Aktivní přístup k životu v sobě zahrnuje následující zásady:

  1. Otevřenost k tomu, co se kolem nás děje, zájem o okolí a snaha chápat veškeré události a jevy v okolí jako zajímavé a smysluplné.
  2. Nebát se změn. Chápat a přijímat je jako něco naprosto běžného, přirozeného a obvyklého a považovat je za příležitost k tomu, ukázat, co dovedu.
  3. Při setkání se stresujícími životními událostmi nebýt pasivní, ale aktivně hledat způsoby a kroky, jak životní situaci čelit. Odhodlat se k podniknutí rozhodné protiakce.
  4. Počítat se stresujícími situacemi. Je potřeba si uvědomit, že stresujícím situacím se v dnešním světě nevyhneme a při jejich hodnocení je třeba z tohoto vědomí vycházet. Zejména u povolání, ve kterých jsou stresující podmínky každodenním chlebem - řidiči hromadné dopravy, řídící pracovníci, začínající podnikatelé, zdravotníci ...
  5. Umět izolovat stres od ostatních aktivit. Patří sem např. umění uzavřít své pracovní starosti za dveřmi kanceláře, stejně jako schopnost nepřinášet s sebou do zaměstnání své partnerské nebo rodinné starosti.
  6. Dbát na dobré a hojné vztahy s ostatními lidmi. Dobré sociální zázemí a pevné zakotvení ve vztazích s druhými lidmi nám velmi pomáhá při zvládání stresu. Pocit podpory ze strany ostatních, pocit přináležení k někomu, možnost probrat s někým blízkým své problémy - to vše pomáhá lépe se vyrovnávat s životními těžkostmi.
  7. Vytvořit si kolem sebe příznivé prostředí. Zaměřit se především na odbourání stresorů, u jejichž vzniku je člověk sám - najít si uspokojující práci, vstřícně a s rozvahou řešit průběžné problémy s životním partnerem a dětmi.
  8. Osvojit si zdravý životní styl. Aktivní přístup k životu a aktivní odpovědnost za vlastní zdraví jsou spojeny s dodržováním správné životosprávy, dostatkem spánku, dostatkem pohybové aktivity a s vyloučením škodlivých návyků (kouření, alkohol).