Jak zvládat stres?

V následujícím textu jsou představeny nejdůležitější praktické postupy zvládání stresu. Po poctivém kritickém zhodnocení vlastních postojů a přístupů a po vytypování těch, které jsou škodlivé,je může prakticky každý člověk včelnit do svého každodenního života a aktivně se podílet na snížení pravděpodobnosti onemocnění vyvolaného stresem. Podle PhDr. Ivy Šolcové:

  1. Vytvořte si pořadí důležitosti: Když si stanovím, co je pro mne nejdůležitější, umožní mi to vidět doléhající nároky v perspektivě. Potom je napětí, vyplývající ze záležistostí, které  mám definované jako nedůležité, vlastně zbytečně vyplýtvanou energií (když je pro mne napři. nejdůležitější vystudovat, je potom zbytečné trápit se  tím, že v tomto období mám méně prostředků na zajištění pohodlného života, na koupi auta, nového zařízení do bytu apod.).
  2. Vyhněte se stresu: Předpokladem pro zvládnutí této strategie je udělat si jakousi "inventuru" opakujících se denních nepříjemností a nalezení způsobů, jak se jim vyhnout (jestliže např. obtížně snáším přeplněný autobus či frontu v obchodě, čelím tomu tak, že jedu dříve či nakupuji větší nákup v delších intervalech).
  3. Naučte se "vypnout": V denním měřítku to znamená jít na procházku, cvičit psa, pořádat známky, pustit si hudbu, přečíst si oblíbeného autora apod. Z hlediska týdne je to rozumný odpočinek během víkendu (v této souvislosti je potřeba upozornit, že např. chalupaření, tak jak se u nás praktikuje, představuje pro rodinu značnou zátěž). V ročním měřítku sem patří vhodně zvolená dovolená (v žádném případě nemáme na mysli překotné přesuny z jednoho města do druhého, zbytečný chvat paři cestě do místa rekreačního pobytu a jiné vysloveně škodlivé způsoby).
  4. Pohybujte se, cvičte: Pohybová aktivita je jedna z činností, které okamžitě snižují účinky stresu. Její přínos spočívá v tom, že přirozeně využívá hormony, glukózu a lipidy uvolněné při stresové odpovědi. Pravidelný pohyb kromě toho prokazatelně snižuje reaktivitu oběhové soustavy (zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence) na psychické stresory, takže šetří naše srdce.
  5. Pěstujte své vztahy s druhými lidmi, navazujte nová přátelství: Od přátel lze získat nejen podporu, pocit solidarity a porozumění, ale také zpětnou vazbu, která je důležitá pro korekci našeho jednání a chování. Pokusíme-li se odstranit nevhodné způsoby chování a jednání, můžeme se vyhnout zbytečným konfliktům, které jsou zdrojem stresu.
  6. Dbejte na správnou výživu: Vliv správné váhy a proporcí na sebevědomí je všeobecně znám - a sebevědomí lidé směřují k aktivnímu přístupu k životu. Vyvážená strava kromě toho příznivě působí na procesy látkové výměny v našem těle.
  7. Naučte se relaxovat: Smyslem relaxačních technik je navodit svalové uvolnění. Odstranění rušivého napětí a navození stavu klidu při relaxačním cvičení vede současně k psychickému uvolnění. Pravidelné provádění relaxačního cvičení vytváří pocit pohody a snižuje negativní pocity. V současné době existuje již poměrně široká nabídka kursů, ve kterých se lze relaxačním postupům naučit. Na trhu jsou též k dostání kazety nebo DVD, které pomocí vhodně zvolené hudby a slovní instrukce napomáhají navození relaxace.