Proč představuje stres problém?

Stres je proces, který vzniká jako odpověď na nadměrné požadavky kladené na naše tělesné a duševní rezervy. Nesoulad mezi požadavky, které na nás doléhají, a našimi schopnostmi na tyto požadavky odpovědět, je prožíván jako ohrožení rovnováhy organismu a lidské tělo na takovou situaci okamžitě reaguje. Problém dnešního člověka spočívá v tom, že jeho tělo reaguje způsobem, který se osvědčil v původních, přírodních podmínkách. Z hlediska potřeba moderního člověka je výbava, se kterou přicházíme na svět, "zastaralá". Přírodní člověk se setkával se situacemi, které mohl v zásadě řešit dvěma způsoby - bojem nebo útěkem. Lidské tělo bylo na tyto situace dobře připraveno: při setkání s takovou situací se v něm spouštěly reakce, jejichž cílem bylo připravit organismus na svalový výkon - boj nebo útěk.

Příprava těla na "boj nebo útěk" umožňovala člověku vypořádat se s náročnou situací tím, že byla zapojena fyzická aktivita. Dnešní náročné situace, které jsou svou povahou převážně psychologické, spouštějí stejné tělesné reakce, které sloužily našim předkům k přípravě na boj nebo útěk. Tyto tělesné reakce jsou však často naprosto nepřiměřené potřebám zvládání psychicky náročných situací dnešního člověka. Prudká energetická mobilizace je v situacích, do kterých se dnešní člověk dostává, nejen neúčelná, ale tím, že musí být potlačeno její přímé vyústění ve svalové vybití, může být při častém opakování zdraví škodlivá. Zdravotní důsledky stresu mohou mít nejrůznější povahu: vysoký krevní tlak, vředová choroba, nemoci oběhového systému, snížení obranyschopnosti organismu vůči infekci i vůči zhoubnému bujení aj.

Náročné situace dnes již neodmyslitelně patří k životu moderního člověka. Zrychlení životního tempa, přetížení informacemi a nároky života v moderní společnosti představují psychickou zátěž, které se nelze vyhnout. Lze však hledat způsoby, jak vzniklý stres účinně zvládat a jak zamezit jeho škodlivým následkům pro zdraví.