Důležitá telefonní čísla

112.....Tísňové volání
150
.....Hasiči
155.....Záchranná služba
156.....Městská policie
158.....Policie
 
Nezneužívej tísňová čísla!
 
800 155 555.....Linka bezpečí dětí a mládeže
800 111 113
.....Linka Vzkaz domů - dítě na útěku
840 111 234.....Rodičovská Bílá linka
222 362 264
.....Řekni NE drogám - řekni ANO životu
241 484 149.....Linka důvěry Dětského centra
272 736 263
.....Růžová linka pro děti
.

Volání na zeleně označená čísla jsou bezplatná!