Petr Hapka - Bude mi lehká zem

Mám pěknou sirku v zubech,
krempu do čela
a bota zpuchřelá
mi vrásky nedělá.

Jen tou svou sirkou škrtni,
ať se ohřejem !
Až přikryje nás zem,
tak už si neškrtnem.


lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem !
Má zem pak bude lehká...Bude mi lehká zem.

Mám tu svá vysvědčení,
pohlednici z Brém
a proti pihám krém...
Co s nimi ? Čert je vem !

Ten čert sám brzo zjistí,
Že má v podpaží
moc těžké závaží...
A někde v poli rozpaží !


lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem.
Má zem pak bude lehká...Bude mi lehká zem.

Tak dobré ráno, milé
myši v kostelích.
A ať vám chutná klih
všech křídel andělských.

A dobrý večer, sovo,
která myši jíš.
Ptáš se, zdali
i my vzali
zavčas pali ?
Jářku, to si piš.

Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem.
Má země bude lehká... Bude mi lehká zem.

Už nemám ani klobouk -
pluje povětřím.
Jak zvony hledá Řím...
Či sebe sama ? Co já vím ?

Jen to, že co mám tebe,
už tíži necítím...


lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem.
Má zem pak bude lehká. Bude mi lehká zem.