Nový pohled na existenci a podstatu lidské duše

15.04.2014 15:04

Duše člověka představuje jednu z největších záhad tohoto světa. Umožňuje nám vědomě vnímat okolní svět, přemýšlet i prožívat emoce. Odráží realitu našeho vnějšího i vnitřního světa. Obsahuje vzory, které řídí naše jednání. Je schopna vytvářet reálné i nereálné představy o všech aspektech našeho bytí. Doposud však o své duši víme velmi málo, a tak nás neustále překvapuje svými obrovskými možnostmi. 

Lidský mozek je považován za důmyslný biologický stroj, jenž je schopen vytvářet duševní procesy podobně, jako je počítač schopen provádět složité matematické operace. Lidské vědomí je, dle těchto představ, produktem složitých elektrochemických reakcí, které umožňují přenášet a kombinovat informace vstupující do mozku tak, že v důsledku četných zpětných vazeb se objevuje nová kvalita – vědomí sebe sama a okolního světa.

 Úryvek z knihy: Rostislav Szeruda - Kvantová duše