Mirjam Kubičková - Koloběh

V rytmu dnů a v rytmu nocí

v rytmu let a staletí

v rytmu zrání, v rytmu uvadání

v rytmu rozlomených pečetí

v rytmu chladu, v rytmu tepla

v rytmu Ráje

v rytmu Pekla

v rytmu stesku loučení se s tichem

v rytmu chvíle ovanutí smíchem

v rytmu deště a hučení horských srázů

v rytmu horka, v ostnech polárního mrazu

v rytmu kroků, v rytmu písně

v rytmu svírající tísně

- tančíme tanec bytí

 

 

Víříme listím, vodou odtékáme

vrháme stíny, jichž se stále znovu ptáme

na tmu

pod každou věcí obestřenou světlem

na chlad

za každým vyzářeným teplem

vzlínáme k Slunci, řítíme se vzhůru

do světla – do tmy – padáme do azuru

padáme převysoko, stoupáme výškou věží

vrůstáme v roucha žehnajících kněží

         Při každém novém procitání

v nás znova vzkypí touha po létání

ta touha Ikarova, ta touha po pádu

ta touha po Ráji

ta touha po hadu

ta touha protrpět zas bolest hříchu

a znovu slastně hledat pomoc v tichu

a znovu procítit tu závrať odpuštění

a zas se vrhnout zpět

do opuštění …

 

 

Hledáme stopy našich dávných snů

mizejících kdesi ve skutečnu

a chytáme se třmenů zdivočelých dnů

letících kamsi k nekonečnu

hledáme nové světy za branami bdění

plujíce nebem v němých bublinách

a potom prcháme zas před samotou snění

vyštváni Rybou skrytou v hlubinách

vznášíme se jak draci k zemi přivázaní

a přesto zaplatíme převysokou daní

chytáme se třpytu rozházených prstenů

svíráme dřevo ztrouchnivělých totemů

šeptáme slůvka – malá jako snění o písečném zrnu

ladíme stále znovu tutéž křehkou strunu

tančíme tanec bytí ve svých vlastních stínech

tančíme tanec bytí v touze po kosmických synech

k přežití hledáme na tisíc způsobů

a přec se tiše propadáme do hrobů…

…abychom za okamžik povstali však znovu

věrni odkazu Adamovu

 

 

Svá jména  ryjeme do kůry stromů

tisknem je do mraků, do burácení hromu

chceme je navždy zapečetit v květu

chcem jimi šumět v ptačím letu

chceme je rozlít dálkou jako moře

chceme je vepsat v smítko na vzdálené hoře

chceme je rozvát do vesmírných dálek

chcem jimi dunět v tragédiích válek

           a zas je rozezvonit smíchem

toužíme prokřičet svá jména tichem

zaplnit jimi křivky prostoru

prolomit jimi hradby obzoru

horám dát obrys našich stínů

které snad po čase odpoví

        našim synům