Cizí slova

Znalost významu řady cizích slov (tj. slov přejatých do češtiny z jiných jazyků) je nezbytná již v dětském věku, protože tato slova se objevují stále více i v nejběžnějších oblastech našeho života. V této souvislosti nás též zajímalo, v jakém množství se cizí slova vyskytují v dnešní literatuře pro děti.

Pro objasnění uvedu několik příkladů: Děti dovedly vyjádřit význam slov pojmenovávajících osoby, s nimiž se v životě nějak setkávají (např. v televizi apod.): baletka, doktor, redaktor, turista aj., dále význam slov označujících předměty a jevy z okolní reality: akvárium, areál, biograf, fotografie, redakce, reflektor, volant aj. Jen přibližnou představu měly děti o slovech hrabě (vyložily ho „něco jako král“), olympijský (ve spojení olympijské hry), pastel, projektor, transportér aj.

Významy některých přejatých slov neznaly děti vůbec. Šlo o následující slova: absolvovat, formát, instruktor, kondiční, kupón, litera, rekvizita, silueta, tempera, tradičně, trylek, vikýř. Některým z těchto slov přisoudily děti jiný význam. Docházelo k tomu v těch případech, kdy slovo svou formou svádělo k mylnému hledání etymologických souvislostí nebo k záměně se slovem podobně znějícím.

Důležitou úlohu pro znalost významů cizích slov (a celé slovní zásoby) má jednak jejich frekvence v jazyce, jednak skutečnost, že některá slova označují přímo jevy z dětského života. Ukázalo se, že nezbytnou podmínkou úspěšného jazykového vývoje dětí je jejich častý dialog s dospělými. V něm si dítě osvojuje významy slov, rozšiřuje si svou znalost slov i ze sémantického hlediska. Významnou roli v rozšiřování znalostí širokého okruhu má také televize.

Zdroj: Olga Petrželková, Naše řeč

Jak jste na tom Vy? Zkuste si test: https://zena.centrum.cz/deti/grafika/2011/11/23/test-cizi-slova/