Vyzkoušejte si test

Nejdříve malé vysvětlení podle Wikipedie:

Test nebo testování může mít více významů:

  • Experiment – test, který tvoří součást vědecké metody, která slouží k verifikaci nebo falzifikaci určité hypotézy
  • Dotazník – je způsob zjišťování informací a testování pomocí formuláře, užívá se např. při kvantitativním výzkumu
  • Testování hypotéz – statistická metoda ověřování hypotéz
  • Kontrola kvality – test, ověřující požadovanou kvalitu výrobku
  • Testování elektronických součástek – soubor měření parametrů elektronických součástek za účelem zjištění zda testovaná součástka odpovídá požadovaným parametrům.
  • Softwarové testování – ověřování funkčnosti vytvořeného software (softwarové testování lze považovat za příklad kontroly kvality)
  • Alkohol tester – přístroje pro měření alkoholu v dechu testované osoby
  • Rozhodné testy - testy, které mají významné důsledky pro testovaného (např. přijímací zkoušky, řidičské zkoušky, pracovní pohovory apod.)

Vyzkoušejte si některý z testů, výběr je v liště vpravo nahoře. Pak zadejte "Vyhodnotit" a uvidíte i špatné odpovědi a výsledek je uveden v %.

Klikněte na odkaz: https://testy.nanic.cz/testy/logika/rodinne-vztahy