Nejdůležitější nástroje pro lidstvo

Nůž a abakus z nás udělaly chytré tvory

1. Nůž = klíčový vynález lidstva, umožnil našem předkům sehnat potravu, vyrobit si jiné nástroje nebo postavit příbytek.

Obyčejný kuchyňský nůž

 

2. Abakus = jednoduché mechanické počítadlo, podpořilo rozvoj obchodu a vědy. Toto je provedení, jemuž Rusové říkají sčot, dodnes ho používají.

Sčot

Které nástroje byly pro lidstvo nejdůležitější? Tuto otázku předložil americký časopis Forbes skupině odborníků a čtenářům.

Nůž vyhrál jednoznačně. Experti se shodli, že byl tím klíčovým vynálezem umožňujícím našim předkům sehnat potravu nebo si postavit příbytek. Lidstvo používá nůž už dva milióny let!

Druhým nejdůležitějším nástrojem je to nejprostší mechanické počítadlo - abakus. Podpořil rozvoj obchodu, vznik věd a také konstrukci dalších mnohem složitějších nástrojů.

Na třetí místo se dostal kompas, který před 2200 lety vynalezli v Číně a původně ho používali na předpovídání budoucnosti, nebo dokonce k určování císařské pravdy ve sporech. Až později sloužil mořeplavcům k určování světových stran, k objevování nových světadílů a k rozvíjení obchodu.

Dále v první desítce následují tužka, koňský postroj, kosa, puška, meč, brýle a pila.

Z moderních nástrojů se nejvýše v žebříčku na 11. místo dostaly náramkové hodinky. Podpírají celou moderní ekonomiku tvořenou auty, vlaky, letadly a telefony. Náramkové hodinky vymyslel v r. 1868 Patek Philippe. Jako jediný z vynálezců v žebříčku byl se mohl pochlubit tím, že jeho původní firma dodnes prodává.

Na 13. místě se umístila jehla. Lidstvu přinesla vývojový skok - díky ní člověk vyrobil oblečení, které mu dovolilo osídlovat chladnější oblasti mimo tropy. Tak se lidé dostali až do Evropy.

Nejsložitějším nástrojem v první dvacítce je nepochybně soustruh. Umožňuje jednoduše vyrábět jiné nástroje. Co víc, výrazně snižuje náklady a přispívá k jejich masovému rozšíření.

Do horní dvacítky se ještě vešly svíčka, váha, hrnec (dovolil lidem vzdálit se od vodního zdroje), dalekohled, vodováha (umožnila stavět obyvatelné budovy), rybářský háček a také dláto.

"Všechny tyto věci nás oslovily, udělaly z nás chytřejší tvory", pravil profesor Norman.

Zdroj: Forbes, pal