Eduard Štorch, Lovci mamutů

Lovci mamutů je název nejznámějšího literárního díla Eduarda Štorcha, které bylo pod tímto názvem vydáno poprvé v roce 1937. Jedná se o historický román, který je zasazen do starší doby kamnenné na území českého státu. Popisuje putování pravěké lovecké tlupy od jejich sídla na břehu Dyje u současných Dolních Věstonic  až po Libeň na území dnešního hlavního města Prahy. V díle vystupují skutečné nálezy historických předmětů z doby kamenné, které jsou do děje zakomponovány, čímž spisovatel dosahuje autentičnosti a zároveň čtenáři nabízí možnost vzdělání. Popisuje zároveň i patriarchální společnost. Knihu provází realistické kresby Zdeňka Buriana z roku 1954 (pérovky i barevné obrazy). Za tento román a ostatní svá díla získal autor v roce 1948 literární cenu Boženy Němcové hlavního města Prahy.

První stránky příběhu byly napsány v roce 1907, kdy jej Eduard Štorch vydal jako útlý svazek pod názvem Člověk diluviální. Podstatně rozšířený vyšel v roce 1918 již pod názvem Lovci mamutů. Po dalším rozšíření byla kniha vydána v roce 1937, kdy získala současnou podobu. Dílo obsahuje mnoho zápletek a napínavých dobrodružství ze starší doby kamenné (paleolitické) při putování různými místy Moravy a Čech.