Dějiny Bulharů

Počátky Bulharů nejsou doposud uspokojivě vysvětleny a existuje několik teorií, které ale mají určité slabiny. Protobulhaři, jak bývají označovány kmeny, které byly předky dnešních Bulharů či Povolžských Bulharů, mluvili tureckým jazykem, příbuzným řeči vymřelých Chazarů nebo současných Čuvašů. První zprávy o nich pocházejí z doby před hunským vpádem do Evropy a většina publikací prostě uvádí, že Protobulhaři byli turecky mluvícím kmenem, který žil v polovině 4. století n. l. někde severně od Kavkazu v oblasti severozápadního Černomoří. Slabina je ale v tom, kde se ve východní Evropě v této době turecky mluvící národ vzal. Počátky turecké větve altajských jazyků je třeba hledat v hunském svazu v oblasti centrální Asie a před přesunem jejich části do Evropy zde prostě žádní Turci nebyli.

Tento problém by docela dobře řešila nová teorie, která je docela moderní v Bulharsku, ale mimo něj se zatím moc neuchytila. Podstatou je myšlenka, že Protobulhaři mluvili původně nějakým severoíránským (východoíránským) jazykem a teprve později, nejspíše pod hunskou nadvládou došlo k jejich poturečtění. (Ostatně podobně tomu bylo i u předků Turků, Oguzů.) Tomu by napovídaly údaje z oblasti antropologie i poznatky o jejich původním náboženství. Jejich jméno by pak mělo naznačovat prapůvod z oblasti kolem města Balch, centra Baktrie ve Střední Asii. Celou stepní oblast od Černomoří po Střední Asii obývaly před příchodem Hunů Severoíránci.

Zdroj: milasko.blog.cz

Wikipedie