Sixtinská kaple ve Vatikánu

Sixtinská kaple je kaple  Apoštolského paláce  ve Vatikánu. Je známá díky své architektuře,  která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona,  dále díky vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců včetně Michelangela a jeho stropu. Kaple je rovněž známá jako místo pořádání tzv. konkláve. Je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie.

Podívejte se dovnitř kaple:

 

Celkový pohled na Sixtinskou kapli

Kaple se začala stavět v roce 1477 na příkaz papeže Sixta IV.  na místě původní papežské kaple. Architektem byl pravděpodobně Baccio Pontelli.

Kaple  má jeden obdélníkový prostor s délkou 40,9 m, šířkou 13,4 m a výškou 20,7 m. Rozměry jeruzalémského chrámu kopíruje jako demonstraci papežova názoru, že neexistuje rozpor mezi křesťanským a židovským náboženstvím a že první je pokračováním druhého. 18. srpna roku 1483 byla slavnostně otevřena. Roku 1506 vyzval papež Julius II. Michelangela  k vyzdobení klenby stropu stavby. Ten pak zde strávil prací období mezi lety 1508 až 1512. Na stropě je zachyceno Stvoření světa, Prvotní hřích, okolo jsou zachyceny výjevy ze Starého a Nového zákona, Sibyla Libyjská - pohanská věštkyně, která sahá po Knize poznání.

Kromě slavných Michelangelových fresek jsou v kapli i díla jiných slavných malířů:

  • Perugino: Cesta Mojžíše z Egypta, Kristův křest, Kristus předává Petrovi klíče
  • Sandro Boticelli: Mojžíšův život, Závidící Kore, Datan a Abiron, Pokušení a uzdravení malomocného
  • Bagio di Antonio Tucci: Přechod přes Rudé moře
  • Cossimo Rosselli: Tabule Zákona, Poslední večeře, Kázání pod vrchem a uzdravení malomocného
  • Luca Signorelli: Závěť a smrt Mojžíše
  • Matteo da Lecce: Mojžíšovo tělo
  • Hendrick van den Broeck: Zmrtvýchvstání
  • Domenico Ghirlandaio: Povolání prvních apoštolů

 

Zdroj: Wikipedie

Autor fotografií: fhmb2