Nejstarší obyvatelé českých zemí

Patrně každý národ má představitele, kteří se snažili zachytit dějiny nebo je určitým způsobem prezentovat veřejnosti. U nás na počátku byl Kosmas, který je autorem latinsky psané Kroniky české. Z velkého počtu lidí bych chtěla připomenout úsilí Františka Palackého a jeho Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě.

V poslední době je snaha prezentovat dějiny široké veřejnosti netradičním způsobem, protože ne každý je ochoten se prokousávat stovkami stran knih. Možná znáte Toulky českou minulostí, které vyšly i knižně. Autor Petr Hora alias Hořejš nás zve za poznáním ...

 

Homo erectus, člověk vzpřímený, opočlověk – fosilní druh rodu Homo.

Tělesná výška asi 155 – 160 cm u čínských nálezů, 165 – 175 cm u jávských; velmi robustní kostra. Lebeční kapacita od 775 do 1 250 cm3; lebka má mohutný nadoboční val, výrazné postorbitální zúžení a mohutné chybí bradový výběžek, zubní oblouk je úzký. Až na výjimky (Homo erectus modjokertensis, Homo erectus erectus IV.) v chrupu není diastema (mezera), třenové zuby i stoličky se směrem dozadu zvětšují. Homo erectus se pohyboval bipedálně s téměř vzpřímeným držením těla. Na kosterních pozůstatcích byly nalezeny i některé novotvary. Průměrná délka života jedince 30 – 32 let. Homo erectus byl lovec a sběrač, užíval oheň. Jako první nalezl jeho pozůstatky 1890 – 92 u osady Trinil na střední Jávě E.  Dubois , další nálezy zde vykopal v letech 1935 – 39 německý paleontolog Gustav Heinrich Koenigswald (1902 – 1982), později i indonéští badatelé. Dubois nález popsal jako Pithecantropus erectus (jávský opočlověk vzpřímený). Na čínském nalezišti Chou-kou-tien nalezl v roce 1927 kanadský antropolog Davidson Black (1884 – 1934) první pozůstatky čínského opočlověka (Sinanthropus pekinensis). Čínský antropolog Pei Wen-Chung a další zde do 1937 vykopali pozůstatky asi čtyřiceti jedinců (čtrnáct lebek). Tato největší série pozůstatků Homo erectus se za 2. světové války ztratila. Na této lokalitě byly nalezeny šest metrů vysoké vrstvy popela z ohně. Homo erectus obýval tropické a mírné pásmo, nálezy známy z Asie, Afriky a Evropy, děleny do dvou časových okruhů: a) starší skupina (0,7 – 1,6 mil. let), morfologicky a vývojově primitivnější zástupci.  Zahrnuje např. poddruhy: Homo erectus modjokertensis (Jáva), Homo erectus lantianensis (Čína), Homo erectus heidelbergensis (SRN), Homo erectus leakeyi (Tanzanie) aj.; b) mladší skupina (0,35 – 0,7 mil. let), zástupci vývojově pokročilejší. V Africe pozdně cheléenská a acheuelénská kultura; zahrnuje např. poddruhy: Homo erectus erectus (Jáva), Homo erectus pekinensis (Čína), Homo erectus mauritanicus (Alžír). Homo erectus paleohungaricus (Maďarsko), Homo erectus bilzingslebensis (SRN) aj. Podle nálezů kamenných nástrojů žil Homo erectus i na území ČR (Stranská skála u Brna, Přezletice u Prahy).

Zdroj: leccos.com/index.php/clanky/homo-erectus

Člověk vzpřímený