Jaromír Nohavica - Kometa

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla,
chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela,
zmizela jako laň u lesa v remízku,
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků.

Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem,
až příště přiletí, my už tu nebudem.
My už tu nebudem, ach, pýcho marnivá,
spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat.

O vodě, o trávě, o lese,
o smrti, se kterou smířit nejde se.
O lásce, o zradě, o světě,
a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony.
Hledal, až nalezl, v hvězdářských triédrech,
tajemství, která teď neseme na bedrech.

Velká a odvěká tajemství přírody,
že jenom z člověka člověk se narodí,
že kořen s větvemi ve strom se spojuje,
krev našich nadějí vesmírem putuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf,
zpod rukou umělce, který už nežije.
Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat,
marnost mě vysvlékla celého donaha.

Jak socha Davida z bílého mramoru,
stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru.
Až příště přiletí, ach pýcho marnivá,
my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá.

O vodě, o trávě, o lese,
o smrti, se kterou smířit nejde se.
O lásce, o zradě, o světě,
bude to písnička o nás a kometě.