Co je pro nás stresor?

Stresor je nadměrný požadavek kladený na naše tělesné a duševní rezervy. V každodenním životě se neustále setkáváme s řadou náročných situací, které je třeba řešit. Ne každá pro nás představuje stresor. Tato skutečnost vyplývá z toho, že každý z nás je utvářen odlišně - má jinou povahu, jiné zkušenosti, jinak si připouští problémy, má jinou psychickou odolnost a fyzickou zdatnost. O tom, zda se pro nás určitá situace stane stresorem, rozhoduje naše psychika, naše hodnocení této situace: vyhodnotíme-li situaci jako ohrožující, tj. jako takovou, jejímž požadavkům nemůžeme dostát, vyvolá v nás stresovou odpověď. Proto lidé reagují na stejné situace tak odlišně. Pro někoho je např. vystoupení na veřejnosti takřka nezvládnutelným úkolem, pro někoho běžnou činností, pro jiného žádoucím způsobem seberealizace. Důležitou roli hraje také to, jak se v danou chvíli cítíme - docela jinak budeme reagovat na stejnou situaci po namáhavém pracovním týdnu a jinak, budeme-li odpočatí, svěží a plní elánu.