Chytrá, vzdělaná, ale žena

Jak se něco takového vůbec mohlo přihodit? V podstatě velice snadno. V 9. století se s ženami nakládalo jako s majetkem. Byly nevzdělané a celý svůj život trávily v domácnosti péčí o manžela a děti. Pokud se některá z nich chtěla tomuto osudu vyhnout, musela se zkrátka převléknout za muže. Johanně vlastně pohnutý osud uchystali rodiče. Byli pravděpodobně angličtí misionáři, vyslaní do Německa šířit víru. Dcera Johanna se jim narodila v Mohuči a od raného dětství se jí do rodičů dostávalo nevídaného vzdělání. Uměla číst, psát, vyznala se v teologických textech a dokonce i v přírodním léčitelství. Podle některých pramenů ale ve 12 letech osiřela. Dospívá v ženu a dál už studovat nemůže. Proto odchází jako mnich Johannes do Athén, kde přednáší na církevních školách. Podle jiné legendy žije v klášteře v Mohuči, ale zamiluje se do řeholníka Ulfiliase. Zamilovaný páreček spolu může být pouze tehdy, když uteče z Německa. Johanna se tedy převléká za muže a nějakou dobu tráví po boku svého milence v jeho klášteře. Posléze spolu skutečně odcházejí jako poutníci do Athén. Deset let tu žijí a studují, dokonce zakládají vlastní školu. Po Ulfiliasově smrti se osamělá Johanna už jako Johannes Angelicus chce vrátit do rodné Mohuče. Protože se ale těší pověsti významného theologa a učence, nechá se svými žáky přesvědčit a natrvalo se usazuje v Římě. Rychle stoupá na pomyslném žebříčku církevní hierarchie a nakonec je v roce 855 zvolena papežem.